Våra verksamheter

Stiftelsens uppdrag är att verka för ett levande konst- och kulturarv i hela regionen. Vi ska värna om, utveckla och tillgängliggöra våra samlingar och kunskapsområden i nära dialog med omvärlden och med lyhördhet inför människors olika behov.

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad. Museet har en omfattande samling av halländsk konst, däribland Söndrumskolonin, Halmstadgruppen, Thea Ekström, Olle Bærtling och Lotta Antonsson. Här erbjuds spännande utställningar och program för alla åldrar. Den publika verksamheten består bland annat av tillfälliga utställningar, stadsvandringar, program och pedagogisk verksamhet för skolan.

hallandskonstmuseum.se

Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museums uppdrag är att förmedla kunskap om människors livsvillkor i Halland under alla tider och att bedriva kulturmiljövård i länet. Museet har en stor samling föremål och arkivmaterial som vittnar om en rik och mångfacetterad historia. Den största delen av verksamheten bedrivs på Varbergs fästning, ett av Hallands mest populära besöksmål.

museumhalland.se

Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland är Hallands kulturhistoriska museums kulturmiljöavdelning och bedriver en omfattande verksamhet som rör arkeologi, byggnadsvård och kulturlandskap. Genom kontinuerlig arkeologisk och bebyggelseantikvarisk uppdragsverksamhet samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt utökas kunskaperna kring Hallands historia.

museumhalland.se/kulturmiljo-halland/

Resurscentrum Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samarbete med Region Halland.

Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. Återkommande dialoger med konstutövare, tjänstepersoner och civilsamhälle formar inriktningen. En central del i uppdraget är att samordna och driva nätverk inom bild- och formområdet, vilka bland annat omfattar regionala och kommunala utställningsplatser, enheter för offentlig konst och konstpedagogik. Tillsammans verkar vi för att stärka Halland som attraktiv konstregion.

konstihalland.se

Regional arkivresurs – länsarkivarien

Stiftelsen har ett särskilt uppdrag att stödja de enskilda arkiven – föreningsarkiv och näringslivsarkiv – i Halland. Det görs av Länsarkivarien inom Hallands kulturhistoriska museum utifrån en flerårig överenskommelse med Region Halland. De enskilda arkiven är organiserade i förbundet Arkiv Halland och stiftelsen ansvarar också för den personal som arbetar med alla arkiv som ingår där.

arkivhalland.se

Resurscentrum för Kulturarv i Halland

Resurscentrum för Kulturarv i Halland drivs av Stiftelsen Hallands länsmuseer på uppdrag av och i samverkan med Region Halland. Målen för verksamheten ingår i den regionala kulturstrategin och kulturplanen: att utveckla samarbetet inom kulturarvssektorn i Halland, att använda kulturarvet som en resurs för ökad attraktivitet, att stärka demokratiseringen av kulturarvsprocessen, samt att stärka barns och ungas tillgång till och kunskap om kulturarvet. Resurscentrum för kulturarv är under uppbyggnad och ska formas utifrån sektorns behov av nätverk, samverkan och utveckling.

Stadgar, verksamhetsplan med mera

Vår nuvarande styrelse

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support