Vår organisation

Stiftelsen Hallands länsmuseer är organiserat under två huvudområden: Kulturhistoria och Konst. 

Inom det kulturhistoriska området ingår regionalt kulturmiljöarbete med arkeologi och byggnadsvård samt främjande uppdrag inom arkiv och kulturarv. Inom konstområdet ingår främjandeuppdrag för bild- och formområdet i Halland. Stiftelsens verksamheter bedrivs på åtta olika arbetsplatser samt ute i hela regionen.

Stiftarna för Hallands länsmuseer är Region Halland, Halmstads kommun, Varbergs kommun, Hallands museiförening samt Föreningen Varbergs museum. Stiftelsen erhåller även bidrag från staten.

Stiftelsen har tre anknutna stiftelser vars ändamål huvudsakligen är att köpa in konst; stiftelsen Svea Larsons donation, stiftelsen Makarna Bengtsson donation samt stiftelsen Lagergrenska fonden.

Vår ledningsorganisation

Vår styrelse är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet. Den består av ledamöter från Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun samt från våra två museiföreningar och från Halländska hembygdsrådet. Styrelsens uppdrag är att verka för stiftelsens bästa i enlighet med stadgar och stiftelselagen. Till styrelsens möten adjungeras länsmuseichef, museichef och personalrepresentanter.

Länsmuseichefen svarar till styrelsen och ansvarar för stiftelsens övergripande utveckling. Museicheferna, administrativa chefen, avdelningschefer och enhetschefer leder det dagliga arbetet och utvecklingen av verksamheternas olika delar.

Vår nuvarande styrelse

1979 – idag

Stadgar, verksamhetsplan med mera

Inloggning för styrelsemedlemmar

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support