Vår historia

Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg bildades 1978 genom en sammanslagning av Varbergs museum och Hallands museum i Halmstad. Det första verksamhetsåret var 1979, men de båda museerna i Halland hade i praktiken redan samverkat sedan 1920-talet genom utbyten och fördelning av ansvar för olika kunskapsområden.

Hallands Konstmuseums historia

År 1886 bildades Hallands Museiförening i Halmstad. Avsikten med föreningen var att samla in föremål från en svunnen tid för att så småningom visa dem för allmänheten i en utställningslokal. I början disponerades delar av Norre Port för detta ändamål. Föreningen räddade även byggnader från att rivas och köpte hus. Däribland Kirsten Munchs hus på Bastionsgatan, Brooktorpsgården på Kyrkogatan och husen på Friluftsmuseet Hallandsgården, grundat 1925.

Verksamheten bedrevs ideellt tills fil. dr. Erik Salvén anställdes 1928. Hans viktigaste uppgift var att driva igenom bygget av ett nytt museum – Hallands museum. I september 1933 stod byggnaden på Tollsgatan klar, finansierad genom statliga lotterimedel.

Hallands kulturhistoriska museums historia

År 1916 bildades Norra Hallands kulturhistoriska förening (senare Föreningen Varbergs Museum). Föreningen började samla föremål och 1917 öppnades Varbergs museum på Varbergs fästning. 1921 anställdes journalisten och kulturhistorikern Albert Sandklef först på deltid och från 1932 på heltid. Samma år lämnades den så kallade kulknappen in till museet och fick stor uppmärksamhet som ”Karl XII:s förmodade dödskula.” Ännu mer uppmärksamhet fick museet 1936 då Bockstensmannen hittades i Åkulla. Genom Albert Sandklefs försorg ställdes fyndet ut på Varbergs museum och stannade i Halland. Verksamheten har sedan starten successivt tagit fler lokaler i bruk och inryms idag i hela slottet på fästningens topp samt har arkivverksamheten i Karl XIs stall.

Under 1970-talet blev det svårare att driva verksamheterna i föreningsform. Stiftelsen Hallands länsmuseer bildades därför 1978 genom en sammanslagning av Varbergs museum och Hallands museum. Stiftarna var Region Halland (då landstinget), Varbergs kommun, Halmstads kommun samt de två föreningar som startat verksamheterna. Museerna har sedan dess bytt namn flera gånger. År 2000 lade stiftelsen ut verksamheten vid de båda museerna på två ideella föreningar men behöll kulturmiljövården, senare kallad Kulturmiljö Halland, och den dåvarande länskonserveringen i egen regi. 

Från 2010 beslutade regionen och stiftelsen om en tydligare uppdelning inom två områden: kulturhistoria och konst och museerna fick namnen Hallands kulturhistoriska museum i Varberg och Hallands konstmuseum i Halmstad. Från och med 1 januari 2016 återtog stiftelsen all verksamhet och i och med det organiserades Kulturmiljö Halland inom Hallands kulturhistoriska museum.

Stiftelsen leds idag av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Huvudfinansiärerna är stiftarna Region Halland som tillsätter fyra ledamöter och stiftarna Halmstad kommun och Varbergs kommun som vardera tillsätter en ledamot. Dessutom tillsätter Hallands Museiförening, Föreningen Varbergs Museum och Halländska hembygdsrådet vardera en ledamot. Museiföreningarna är inte finansiärer men kan stödja museernas verksamhet genom bidrag, samverkan och ideellt arbete.

Stadgar, verksamhetsplan med mera

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support